Přístroje ke kontrole a revizi elektrických částí strojních zařízení
 
EN 61557 + měřicí přístroje
 
Typ Výrobce Technické parametry Orientační cena bez DPH
INFO
MI 3394
Metrel
5 000 V AC 6 900 V DC
EN 60204 ed.5, EN 60335, EN 60598, EN 61439, VDE 701,702: testování izolačního odporu napětím 50, 100, 250, 500, 1200 DC. Zkouška přiloženým napětím 5000V AC, 6900V DC. Kontrola ochr. obvodu proudem 200mA, 4A, 10A a až 25 A. Proud ochranným vodičem. Zkouška před zbytk. napětím. Unikající proud. Funkční test spotřebiče. Vnitřní paměť na 6000 měření, RS 232. Hmotnost 13,5 kg. VN sondy v základní ceně. 119 200
INFO
MI 3321
Metrel
2 500 V AC
EN 60204 ed.5, EN 60439, EN 61439, VDE 701,702: testování izolačního odporu napětím 250 V, 500 V. Zkouška přiloženým napětím 2500 V. Kontrola ochr. obvodu proudem 10 A, 200 mA. Náhradní unikající, dotykový a rozdílový proud. Zkouška před zbytk. napětím. Testování proudových chráničů, impedance smyčky. Vnitřní paměť na 6000 hodnot, rozhraní USB. Hmotnost 8,5 kg. VN sondy v základní ceně. 61 900
INFO
CA 6165
Chauvin Arnoux
5 000 V AC 6 000 V DC
EN 60204 ed.5, EN 60439, EN 61439, VDE 701,702: testování izolačního odporu napětím 250 V, 500 V. Zkouška přiloženým napětím 2500 V. Kontrola ochr. obvodu proudem max. 25 A. Náhradní unikající, dotykový a rozdílový proud. Vnitřní paměť, rozhraní USB. Hmotnost 17 kg. VN sondy v základní ceně. 145 200
INFO
C.A 6121
Chauvin Arnoux
1 500 V AC
EN 60204: testování izolačního odporu napětím 500, 1000 V. Zkouška napětím 1000, 1250 a 1500V. Kontrola ochr. obvodu proudem max. 10 A. Test ochrany před zbytk. napětím. Paměť 999 měření, RS 232. Hmotnost 11 kg. VN sondy v základní ceně. 112 500
 
AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007