Jednofázové a třífázové analyzátory sítí a wattmetry
F09.jpg, 4 kB Analyzátory sítí a wattmetry měří kvalitu jednofázových a třífázových vyrovnaných soustav. Vybrané typy mají vnitřní paměť a komunikaci s PC. Přístroje měří parametry sítě (výkon, energie, práce, účiník, harmonické složky, přechodové děje, rozběhové proudy atd.)
CA8334.jpg, 3 kB Třífázové analyzátory kvality sítě měří a zaznamenávají do vnitřní paměti požadované parametry sítě. Software umožňuje porovnání naměřených hodnot ve vztahu k EU normě a vyhodnocuje odchylky od standardů. Přístroje jsou již standardem vybavení revizních techniků.
PA40001.jpg, 3,1kB Vícekanálový analyzátor Tektronix PA3000 měří parametry sítě s přesností 0,04%, včetně harmonických složek do 100-té, rozhrání RS232, USB, ET, GPIB a software zařazuje přístroj mezi špičku ve své třídě. Jednofázovou verzi zastupuje PA1000.