Měření neelektrických veličin
luxmetr.jpg, 3 kB Luxmetry měří osvětlení až do 400 000 lux. Některé typy mají vnitřní paměť a rozhraní RS 232, USB, automatický záznam,...
hlukomer.jpg, 2 kB Přístroje jsou určeny k měření úrovně hluku vnitřních a vnějších objektů. Některé typy umožňují záznam do vnitřní paměti a následný přenos dat do počítače.
otackomer.jpg, 4 kB Měření otáček lze provádět kontaktně a bezkontaktně. Vybrané typy měří také délku, počet impulsů apod.
teplomer.jpg, 3 kB Kontaktní teploměry umožňují připojit různé druhy a typy snímačů v širokém teplotním rozsahu. Vnitřní paměť umožňuje u teploměrů zaznamenat hodnoty teplot a přenést je do počítače.
pyrometr.jpg, 2 kB Měření teploty a teplotního pole umožňuje zjištění teploty nebo rozložení teplotního pole bez přímého kontaktu s měřeným tělesem.
vlhkomer.jpg, 3 kB Přístroje měří vlhkost ve vzduchu nebo v materiálech. Vypočítávají vedlejší veličiny umožňující získat podrobnější pohled na měřený objekt.
tlakomer.jpg, 3 kB Přístroje měří různé druhy tlaků v širokém rozmezí stupnice. Snímače jsou řešeny jako interní nebo externí.
proudeni.jpg, 5 kB Měřiče proudění jsou osazovány dvěma druhy snímačů, měřících rychlost proudění v otevřených a uzavřených objektech.
zaznamnik.jpg, 2 kB Záznamníky teploty, vlhkosti, binárních stavů, impulsů a úrovně signálů přenášejí hodnoty do vnitřní paměti. Na LC displeji je zobrazována poslední uložená hodnota.
defekt.jpg, 4 kB Měření tloušťky vrstvy a nehomogenit v materiálech NDT metodami.
leser.jpg, 2 kB Přesná měření včetně přímých a nepřímých výpočtů vzdáleností, úhlů, směrů, výšek a tras ve stavební technice.
DistoA5.jpg, 2 kB Dálkoměry s laserovým zaměřením a mechanická kolečka měří vzdálenost v širokém rozsahu. Přístroje vypočítávají geometrické veličiny.