Měřicí přístroje pro měření tloušťky vrstvy
 
NOVINKA - Minitest 725 s interní sondou
Ceny Minitest 7x5
Typ Technické parametry
INFO
NOVINKA Minitest 725
vnitřní - zabudovaná sonda měření tloušťky vrstvy na magnetickém a nemagnetickém základním materiálu, Bluetooth, USB
 
NOVINKA - Minitest 735 s externí sondou
Ceny Minitest 7x5
Typ Technické parametry
INFO
NOVINKA Minitest 735
externí sonda (propojená s přístrojem kabelem) měření tloušťky vrstvy na magnetickém a nemagnetickém základním materiálu, Bluetooth, USB
 
NOVINKA - Minitest 745 s výměnnou (interní / externí) sondou
Ceny Minitest 7x5
Typ Technické parametry
INFO
NOVINKA Minitest 745
volitelná sonda vybraná sonda může být jak interní, tak externí a bezdrátová, Bluetooth, USB
 
Minitest 650 s vnější sondou
Typ Technické parametry
INFO
Minitest 650
magneticko - indukční metoda pro měření na magnetickém / nemagnetickém podkladu rozsah měření: (F do 3000um, N do 2000um, FN do 2000um), odečítání: 1 um, nejistota měření: +/-(2um + 4% MH),

nejmenší měřená plocha: (průměr 20 mm), nejmenší tloušťka základního podkladového materiálu: 0,5 mm, při měření malých a zakřivených ploch je nutno uvažovat vliv okrajových prvků,

sonda s kablíkem pevně spojeným s přístrojem

 
 
Minitest řady 3000 s vnějšími volitelnými sondami
Ceny Minitest 3100
Typ Technické parametry
INFO
Minitest 3100
statistika, 10 pamětí, 10 skupin, 500 uložených souborů, limitní hodnoty, histogram měření nemagnetických vrstev na magnetickém podkladu,

izolační vrstvy na nemagnetickém podkladu,

připojení externích sond,

magneticko-indukční metoda a metoda vířivých proudů

parametry sond: měřicí rozsah (0 - 3000 um), zakřivení plochy, tloušťka základního materiálu, počáteční citlivost, rozměr sondy, ...

 
Měřiče Surfix s vnější sondou
Typ Technické parametry
INFO
Phynix Surfix F
měření vrstvy neferomagnetické (lak, email, chrom, zinek, měď,...) na feromagnetickém podkladu rozsah měření: (1 - 1500um), nejistota měření: +/-(1um + 3% MH)

externí sonda: průměr 14mm / interní sonda,

statistika: podle typu přístroje - průměrná hodnota, odchylka, MAX, MIN), vnitřní paměť, tiskárna,

vnitřní paměť 80 měření, vyhodnocení za max. 10 000 měření,

LCD reálně zobrazuje: měřenou hodnotu, počet měření, průměrnou hodnota, standardní odchylku

INFO
Phynix Surfix N
měření vrstvy el. nevodivé (lak, epoxid, guma, ...) na nemagnetickém podkladu (zinek, měď, hliník,...)
INFO
Phynix Surfix FN
kombinace obou metod, automatické rozpoznání materiálu
 
Ultrazvukové tloušťkoměry
INFO
Quint Sonic
měření jedné a více vrstev měření izolačních vrstev (lak, umělá hmota, izolační vrstva) na dřevě, skle, betonu, keramice, kovech
měření jednotlivých vrstev nebo celkové tloušťky,
měřicí rozsah: vrstva 10um - 500um, statistika, vnitřní paměť, rozhraní RS 232
INFO
CTM 20
měření jedné a více vrstev měření izolačních vrstev (lak, umělá hmota, izolační vrstva) na dřevě, skle, betonu, keramice, kovech
měření jednotlivých vrstev nebo celkové tloušťky
měřicí rozsah: vrstva 10um - 500um, tloušťka stěny 100um - 8mm (ocel), 200um - 3mm (plast), odečítání 1um, nejistota měření +/- (2um + 3%NH), statistika, vnitřní paměť, rozhraní RS 232
 
Speciální přístroje pro mechanická měření
 
Měřicí přístroje pro měření necelistvosti v izolační vrstvě povrchu
 
Měřicí přístroje pro zjišťování tvrdosti
 
Momentové klíče
 
Siloměry
 
Tloušťkoměry s digitálním úchylkoměrem
 
Tloušťkoměry s analogovým úchylkoměrem
 
AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007