Liniové, rotační a potrubní lasery ve stavební technice
 
Liniové lasery
Typ Označení Technické parametry Orientační cena bez DPH
Rozsah Poznámka
INFO
Torpedo
Torpedo Laser 10 m jedna přímka, vysílá jeden laserový bod nebo přímku, přesnost +/- 3mm / 10m, max. dosah 30 m 1 450
INFO
Square
Square Linier II 30 m dvě kolmé přímky, vysílá dvě laserové přímky v pravém úhlu, přesnost +/- 3mm / 10m, max. dosah 30 m 2 550
INFO
UFO
UFO Laser 5 m tři kolmé přímky, vysílá tři na sebe kolmé laserové přímky, přesnost +/- 2mm / 1m, tlačítko rotace kolem osy 1 650
INFO
Multi
Multi Pointer 30 m pět kolmých přímek, vysílá pět na sebe kolmých laserových přímek, přesnost +/- 2mm / 10m 6 900
INFO
FL40 II
FL 40 II 30 m 2 roviny měření, interiéry, automatická nivelace, laserový kříž, přesnost +/- 3 mm / 10 m, s přijímačem FR 55 do 30 m 4 200
INFO
FL40 3D
FL 40 3D 30 m 3 roviny měření, interiéry, automatická nivelace, přesnost +/- 3 mm / 10m, laserový kříž, s laserovým přijímačem měření do 30 m 5 900
INFO
FL40 4D
FL 40 4D 30 m 4 roviny měření, interiéry, 1 x vertikální + 3 x horizontální laserové přímky vzájemně kolmé, automatická nivelace, přesnost +/- 3 mm / 10m, s laserovým přijímačem měření do 30 m 8 400
INFO
FL 50
FL 50 80 m 3 laserové kolmé kříže, interiéry, automatická nivelace, přesnost +/- 3 mm / 10m, s laserovým přijímačem měření do 80 m 13 900
INFO
FL 50 Plus
FL 50 Plus 80 m 3 laserové kolmé kříže, FP 50 + přijímač FR 55, interiéry, automatická nivelace, přesnost +/- 3 mm / 10m, s laserovým přijímačem měření do 80 m 19 900
INFO
FL 60
FL 60 80 m 5 laserových kolmých křížů, interiéry, automatická nivelace, přesnost +/- 1 mm / 10m, s laserovým přijímačem měření do 80 m 22 900
 
Rotační lasery
Typ Označení Technické parametry Orientační cena bez DPH
Rozsah Poznámka
INFO
FL 20
FL 20 120 m přesnost +/-  3 mm / 10 m, dosah do 30 m, manuální urovnání do vodorovné roviny, určení vodorovné, svislé a šikmé roviny, skenovací funkce, měření s přijímačem FR 45 do 120 m, 5/8" závit na stativ 4 900
INFO
FL 200AN
FL 200 AN 200 m přesnost +/-  1,5 mm / 10 m, dosah do 20 m, automatické urovnání do vodorovné roviny, manuální urovnání do svislé roviny, skenovací funkce, měření s přijímačem FR 45 do 200 m, 15 900
INFO
FL 100 HA
FL 110 HA 650 m přesnost +/-  0,75 mm / 10 m, dosah 600 m, automatické urovnání do vodorovné roviny, nastavení sklonu do 9 % v ose X, Y, měření s přijímačem FR 45 do 650 m 18 900
INFO
FL 250 VA-N
FL 250 VA-N 250 m přesnost +/-  1 mm / 10 m, dosah 20 m, automatické urovnání do vodorovné a svislé roviny, měření s přijímačem FR 45 do 250 m 21 900
INFO
FL 1000
FL 1000  200 m přesnost +/-  1 mm / 10 m, dosah 20 m, liniový + rotační laser, automatické urovnání, měření s přijímačem FR 10 do 200 m 24 900
INFO
FL 400HAG
FL 400 HA-G 650 m přesnost +/-  0,5 mm / 100 m, automatické urovnání, měření s přijímačem FR 10 do 200 m, digitální nastavení sklonu do 8 % v ose X, Y, 39 900
INFO
TPL 2N
TPL 2N 300 m přesnost +/-  5 mm / 100 m, automatické urovnání v obou rovinách, měření s přijímačem TE 4 do 300 m, nastavení sklonu v obou rovinách, skenování v nastavitelné kruhové výseči 33 900
 
Potrubní lasery
Typ Označení Technické parametry Orientační cena bez DPH
Rozsah Poznámka
INFO
Piper 100
Piper 100 200 m sklon - 10 až + 30 %, přesnost +/- 1,6 mm / 30 m, min. průměr potrubí 100 mm 69 500
INFO
Quante 125
Quante 125 200 m sklon - 10 až + 40 %, přesnost +/- 4,8 mm / 100 m, min. průměr potrubí 125 mm 79 900
 
AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005