Převodníky neelektrických veličin na standardní elektrické signály
 
Přehled převodníků
 
Převodníky teploty
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
GTMU-MP
Greisinger Pt 1000 -50 až 400 °C standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 1 (10) V
INFO
GTMU
Greisinger Pt 100, NiCr (K) -200 až 1372 °C standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 10 V
INFO
GTP
Greisinger Pt 100 -50 až 150 °C standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 10 V, bez snímače
INFO
GNTP
Greisinger NiCr (K) -200 až 1200 °C standardní výstup: 4 až 20mA, volba: 0 až 10 V, bez snímače
INFO
GTMU-IF
Greisinger Pt 1000 -70 až 400 °C standardní výstup: 4 až 20mA
INFO
RT420
Greisinger Pt 100 -200 až 850 °C standardní výstup: 4 až 20mA
INFO
GITT
Greisinger Pt 100 -200 až 2000 °C programovatelný, galvanicky oddělený převodník, volba Ex provedení
INFO
MU500
Greisinger Pt 100, Pt 1000 -50 až 200 °C galvanicky oddělený převodník, volba Ex provedení
 
Infračervený převodník teploty
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
IR-CT 20
Greisinger infračervený -40 až 900 °C výstup: 0-20mA, 4 - 24 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V, termočlánek J, K, nastavitelná emisivita
 
Převodníky relativní vlhkosti a teploty
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
GRHU
Greisinger teplota, relativní vlhkost -40 až 120 °C 0 až 100 % RV výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V
 
Převodníky tlaku
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
GMUD GMDP, A10, OC1, S-REL
Greisinger piezoodporový dle snímače výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V, přetlak, podtlak, diferenční a absolutní tlak
 
Převodníky CO, CO2, kyslíku ve vzduchu, kyslíku v kapalinách, pH a Redox, měrné vodivosti, proudění vzduchu a otáček
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
GT, OXY, GPHU, GRMU, GLMU, GSMU, EFFI
Greisinger dle snímače dle snímače výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V
 
Převodníky průtoku
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
RRI, WF, FIN, MID, FHK
Greisinger dle snímače dle snímače výstup: 4 - 20 mA, 0 - 10 V, počet impulzů
 
Poplachové a ochranné přístroje
Typ Výrobce Technické parametry
Snímač Měřicí rozsah Poznámka
INFO
MINAL, ALSCHU, GEWAS
Greisinger dle aplikace dle připojení kontrola úniku kapaliny, hlásiče úrovně hladiny, regulátory, ...
 
AMT měřicí technika - certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007