Analogový multimetr
Muzeum - DU 10 multimetr
Analogový multimetr DU 10 měří stejnosměrné a střídavé proudy napětí a odpory.
Ampérmetr je osazen magnetoelektrickým systémem s usměrňovačem, třída přesnosti 1,5 (DC) a 2,5 (AC) zařazovala přístroj mezi provozní měřidla.
Přístroj má 5 zdířek a k měření se používají většinou pouze dva kabely, to byl někdy problém...


DU10.jpg, 7 kB