Širokoúhlé digitální osciloskopy

       AMT měřicí technika - výhradní a přímý distributor měřicí techniky EZ Digital.

      Přístroje EZ Digital jsou známy spíše pod označením GoldStar a LG Precision. Vzhledem k tomu, že je nabídka měřicí techniky EZ Digital široká, jsou přístroje používané na mnohých pracovištích elektrotechnických měření. Výhradní distributor zajišťuje jak prodej měřicí techniky, tak samozřejmě poradenství, servis, kalibrace apod.

DS15002.jpg, 10 kB

      Přední světový výrobce analogových a digitálních osciloskopů společnost EZ Digital, Co., Ltd. rozšířil nabídku digitálních osciloskopů o přístroje řady DS 1500 Wide View , které jsou, vzhledem k velmi nízké ceně, dostupné každému pokročilému uživateli.

      Osciloskopy nabízejí, kromě mnoha funkcí zcela nové možnosti pozorování průběhů na stínítku displeje.

      Digitální osciloskopy zaujmou na první pohled především 7" TFT širokoúhlým barevným displejem - Wide View jakož i zcela novým designem, odlišným od běžných digitálních osciloskopů. Design osciloskopů řady DS 1500 Wide View je odlišný jak uspořádáním ovládacích prvků, tak použitými moderních materiály. Osciloskopy řady DS 1500 Wide View jsou dodávány ve stříbrné barvě se silikonovými podsvětlenými tlačítky, pouzdro osciloskopů má chráněné okraje, přístroje mohou být provozovány v libovolné poloze.

      Během měření zobrazují digitální osciloskopy v reálném čase velké množství parametrů souvisejících s nastavením přístroje, což umožňuje pochopit mnohé vlastnosti digitálního zobrazení. Vzhledem k velmi malým rozměrům a hmotnosti jsou určeny jak k laboratorním měřením a výuce, tak provozním, zejména průmyslovým aplikacím. V zadní části osciloskopů je vyčleněno místo pro sondy.

      Po zapnutí osciloskopu je provedena úvodní kalibrace a přístroj je připraven k měření. Připojené signály jsou standardně zobrazeny na stínítku s dělením 12 x 8 dílků, což v porovnání se standardními osciloskopy s dělením 10 x 8 dílků umožňuje získat více informací, již jen z pohledu na průběhy (bez dalšího měření hodnot na průbězích). Pokud by dělení 12 x 8 dílků uživateli nestačilo, je možno stisknutím tlačítka Wide View zobrazit signál na širokoúhlém displeji (18 x 8 dílků). V tomto režimu měření jsou ještě v dolní části displej uvedeny nastavené hodnoty vertikální a horizontální části osciloskopu. Vzhledem k tomu, že jsou osciloskopy vybaveny mnoha speciálními funkcemi je možno získat informace o aplikacích v rozsáhlé nápovědě HELP, která je, i se způsobem zapojení, zobrazena na širokoúhlém displeji.

      Osciloskopy jsou osazeny 7" TFT barevným širokoúhlým displejem Wide View v dvoukanálové verzi s možností externího spouštění. Pracují v kmitočtovém pásmu DC až 100, 200 a 300MHz. Nastavené hodnoty kanálů, referencí, rozsáhlých matematických výpočtů, časové základny, pamětí jsou zobrazeny na displeji s odlišnými barvami což společné s přehledným uspořádáním ovládacích prvků usnadňuje uživateli měření.

Ovládací menu jsou přehledně rozdělena do pěti základních polí. V pravé části displeje jsou čtyři pole umožňující ovládat zobrazené průběhy, spouštění, vertikální a horizontální části. Pod displejem je jedno pole s funkcemi, pamětí, tisk obrazovky, utility, displej kurzory.

      Osciloskopy zaujmou uživatele také různými možnostmi komunikacemi s prostředím. Zcela nově je umožněno ovládání osciloskopu po síti Ethernet (příslušná nastavení připojení jsou zobrazena na displeji osciloskopu: IP, GW , Netmask, Port a jméno osciloskopu). Přístroje jsou vybaveny také rozhraním USB, RS 232 a 2 x USB Host což rozšiřuje opět možnosti měření. Přímý tisk obrazovky je možno provést po USB rozhraní, popřípadě lze obrazovku uchovat na externí USB Host.

      Rozsáhlé matematické operace jsou rozděleny do třech základních částí: aritmetické (7 operací), FFT (5 oken a reálně zobrazené dvě FFT analýzy) a zobrazení v tolerančním poli (horní a dolní tolerance). Automatická měření, která jsou standardně u mnoha digitálních osciloskopů jsou rozšířena o reálné měření na dvou kanálech. Osciloskopy, vzhledem k širokému kmitočtovému pásmu disponují možností přepínání vstupní impedance (1MOhm/50Ohm) což umožňuje měření RF signálů s přizpůsobením.

      Další speciální funkce nabízené vestavěným operačním systémem Linux (32 úrovňové analogové zobrazení, ukládání dat v různých formátech, komunikace, rozšířené spouštění UART apod.) budou představeny v některém dalším článku