Laboratorní měřicí přístroje

mult.jpg, 3 kB Nabídka zahrnuje digitální bateriové, digitální stolní napájené ze sítě, analogové a analogově digitální multimetry pro profesionální měření.
ADC14T.jpg, 2 kB Klešťové multimetry měří střídavé stejnosměrné proudy. Pro měření stejnosměrných a střídavých proudů lze použít také převodníky, které je možné připojit k multimetrům nebo osciloskopům.
osc.jpg, 2 kB Osciloskop je okem elektronika a proto naleznete v naší nabídce jak klasické analogové tak také digitální osciloskopy od předních světových výrobců. U speciálních aplikaci naleznou uplatnění i bateriové typy.
gen.jpg, 2 kB Zdroje signálů generátory (signální, impulsní, funkcí a libovolných průběhů) umožňují modelovat prakticky libovolný průběh funkce.
FC3000.jpg, 2,4kB Univerzální a frekvenční čítače jsou určeny především k měřením v nízkofrekvenční a vysokofrekvenční technice.
spec.jpg, 3 kB Spektrální, vektorové, logické a speciální analyzátory zobrazují na displeji vybrané parametry analyzovaných průběhů v časové a kmitočtové rovině.
nfvolt.jpg, 2 kB Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční milivoltmetry měří úroveň signálů v kmitočtové oblasti do několika GHz.
lcr.jpg, 2 kB Testery pasivních LCR součástek, impedanční analyzátory a dekády měří a modelují pasivní prvky elektronických obvodů.
zdroj.jpg, 4 kB Regulovatelné laboratorní zdroje, měniče, a zkušební vysokonapěťové zdroje najdou uplatnění na každém pracovišti.
Hameg8035.jpg, 4 kB Modulární měřicí přístroje Hameg zahrnují přístroje napájení z jednotky HM 8001-2.
34970A.jpg, 1 kB Měřicí ústředny provádějí automatický sběr dat s možnotí ukládání do počítače, na USB disk apod.
MTX3250.jpg, 2 kB Měřicí přístroje Metrix jsou určené k laboratorním a provozním měřením.