Kalibrace - AMT měřicí technika, spol. s r.o.
AMT měřicí technika, spol s r.o. - kalibrace podle požadavku zákazníka
TCert1.jpg, 5,7kB TCert3.jpg, 6,0kB TCert2.jpg, 7,1kB
  • v externí akreditované kalibrační laboratoři
  • v interní laboratoři s návazností na vyšší etalonáž.

Přístroje jsou před kalibrací podrobeny technické kontrole a v případě neshody jsou, podle požadavku zákazníka nastaveny nebo opraveny.

Po kalibraci je přístroj označen kalibrační značkou a předán žadateli s kalibračním protokolem, ve kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty
a nejistota měření.

Kalibrační protokoly AMT měřicí technika - návaznost na vyšší etalonáž
Návaznost kalibračních protokolů normálů AMT měřicí technika, spol. s r.o.
je také k dispozici (k nahlédnutí) u společnosti.

Vybrané normály AMT měřicí technika navázané na vyšší etalonáž

Multifunkční kalibrátor M141

Kalibrátor osciloskopů Bradley 192


Digitální multimetr Agilent U1232A

Digitální multimetr Agilent 34410A

Frekvenční čítač FC - 1300


Sada normálových odporů R1

Sada normálových odporů R2

Odporová dekáda XLL

Etalony kapacity


Teploměr GTH 1150 + snímač GLS 500 Greisinger

Měřič vlhkosti a teploty GFTH 95

Vybrané přístroje laboratoře AMT měřicí technika
Přístroje jsou určeny ke kalibraci a případnému nastavení měřicí techniky

Multifunkční kalibrátor M 141
Kalibrátor osciloskopů Bradley 192
Spektrální analyzátor SSA 3032X
Útlumový článek HP DC - 20GHz
Digitální multimetry 34410A, HP 3478, HP 972A, M 3850D, M4660A, TM3A
Univerzální čítače FC 1300, 8030U, 3331A

Signální generátor RS SMX 10kHz - 1000 MHz
Generátory funkcí FG 7005C, SDG 5082, SDG 1050
Generátor AWG 33220A

Analogové osciloskopy CRT C6150, OS5100, OS5020G
Digitální osciloskopy TDS 1002B, ADS1152CML, DPO 3054, HP 50503A, SDS 1304CFL, SDS 2304X
VN sondy P6015A, 34111A

Impedanční analyzátor HP 4192A
Etalony indukčnosti 1mH, 10mH, 100mH
Etalony kapacity BP 3114
Normálové odpory 0,01 Ohm - 10 MOhm

NF - VN souprava HP
Laboratorní zdroje max. 600V / 20A

Digitální teploměr - vlhkoměr GFTH 95, GFTH 200
Digitální teploměr GTH 1150 + GLS 500, GOF500, GOF 130U
a další přístroje...

Měření v pásmu
DC - 1000 MHz
kal1.jpg (4Kb)
Impedanční
analyzátor
DC - 13 MHz
kal1.jpg (4Kb)
Měření "X-T" v pásmu
DC - 1000 MHz
kal8.jpg, 14 kB
Měření "X-T" v pásmu
DC - 500 MHz
kal1.jpg (4Kb)
Kontrola
osciloskopů - HV
kal1.jpg (4Kb)
Kontrola
DMM
kal1.jpg (4Kb)
Kontrola
čítačů / generátorů
kal1.jpg (4Kb)
L - normály kal7.jpg, 8 kB
L - dekáda Tettex kal13.jpg, 35kB
R - normály kal11.jpg, 7 kB
R - dekáda kal9.jpg, 3 kB
C - normály kal12.jpg, 7 kB
C - dekáda kal10.jpg, 2 kB
vedoucí laboratoře
Ing. L. Harwot, CSc.