Služby - AMT měřicí technika, spol. s r.o.
AMT měřicí technika nabízí zákazníkům služby v oblasti měření elektrických a neelektrických veličin.
Výběr měřicího přístroje
TCert1.jpg, 5,7kB TCert3.jpg, 6,0kB TCert2.jpg, 7,1kB Poradenská služba není omezena pouze vyčíslením ceny přístroje. Se zákazníkem je vždy diskutována otázka kompletní dodávky včetně příslušenství (option).
Po konzultaci je objednávka potvrzena s udáním termínu dodání přístroje, způsobu platby (zpravidla faktura) a místa plnění.
Ve speciálních případech jsou přístroje předávány zákazníkovi na jeho pracovišti s předvedením a zaškolením obsluhy.

Technické a servisní zázemí
Foto - servis Pokud projeví zákazník zájem je mu měřicí přístroj, je-li to možné, před prodejem nebo v rozhodovací fázi bezplatně předveden. Vzhledem k tomu, že má AMT vlastní, velmi dobře vybavený servis, je možné demonstrovat velké množství měřicích úloh umožňujících kompletní prověření technických parametrů předváděného měřicího přístroje, včetně softwarového propojení s výpočetní technikou.
Záruční a pozáruční opravy, včetně cejchování a kalibrace v kalibrační laboratoři s návazností jsou prováděny v technickém oddělení firmy.


Prezentace nových přístrojů
Foto - přístroje Pracovníci firmy AMT měřicí technika, spol. s r.o. publikují pravidelně na stránkách elektrotechnických časopisů a v odborných knižních publikacích a tím seznamují čtenáře s novinkami měřicí techniky.


Technické dokumentace a semináře
Foto - katalog V katalogu měřicí techniky je uvedena základní nabídka měřicích přístrojů.
K měřicím přístrojům jsou k dispozici také technické listy s podrobnými technickými parametry včetně příslušenství.

Nejnovější informace jsou uvedeny na www.amt.cz.Koupě movitých věcí
Prodej měřicí techniky se uskutečňuje dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména dle §2079 - 2183.
Je aplikován také zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.


Upozornění před zakoupením měřicí techniky:
- před nákupem konzultujte laskavě aplikaci, ke které bude používán zakoupený měřicí přístroj
- základní návody k používání jsou v dodávány anglickém jazyce, u vybraných přístrojů je také verze v jazyce českém
- Firmware přístrojů je zpravidla v jazyce anglickém, protože překlad do české verze je zavádějící
- ovládací software je v jazyce anglickém
- předem si laskavě ověřte konzultací funkčnost zakoupeného software s Vašim operačním systémem
- u uživatelů předpokládáme základní znalosti v oblasti měřicí techniky a orientaci v anglickém jazyce.