Zdroje měřicího signálu - generátory

       AMT měřicí technika rozšířila nabídku měřicí techniky o zdroje měřicích signálů umožňujících profesionálně testovat analogové a digitální obvody (generátory matematických funkcí, generátory libovolných průběhů, generátory impulsní a generátory harmonického průběhu). Všechny zdroje měřicího signálu jsou uvedeny v katalogu měřicí techniky.

      Generátory matematických funkcí(funkční generátory) generují klasickou technologií základní průběh napětí periodického trojúhelníkového a obdélníkového tvaru v kmitočtovém rozsahu od několika mHz až do desítek MHz. Pomocí tvarovače (obvod tvořený diodami, odpory a pomocnými napětími) je trojúhelníkové napětí transformováno na přibližně napětí harmonického průběhu (harmonický průběh má u těchto generátorů větší zkreslení než u generátorů RC nebo RF). Výstupní průběhy je možné amplitudově a kmitočtově modulovat. Speciální kmitočtové rozmítání ve zvolené dekádě může být lineární nebo logaritmické. Generátory mají většinou 7 dekád. Výstupní impedance je přepínatelná mezi 50 Ohm a 600 Ohm, amplituda výstupního napětí je udávána naprázdno nebo do zátěže 50 Ohm. Zeslabovač výstupní části je skokový s max. zeslabením 60dB a plynulý se zeslabením 20dB. Přístroje mají možnost nastavení DC úrovně výstupního signálu. V mnoha případech jsou generátory doplněny externím čítačem harmonického průběhu. Základními představiteli jsou generátory FG 7005C s rozsahem 0,05Hz až 5MHz a frekvenčním čítačem do 50 MHz. Generátor FG 7002C pracuje v kmitočtovém rozsahu 0,02Hz až 2MHz. Generátor funkcí TOE 7704 pokrývá kmitočtové pásmo od 1mHz do 12MHz s max. výstupním napětím až 30V.

Fotografie

      Generátory libovolného průběhu (Arbitrary Waveform Generators) umožňují uživateli definovat jak tvar průběhu, tak i jeho kmitočet. Vnitřní paměť přístroje uchovává hodnoty definující amplitudy jednotlivých vzorků, které jsou do paměti vkládány uživatelem z klávesnice přístroje, z počítače nebo osciloskopu (průběh zobrazený na stínítku displeje). Většinou pracují AWG generátory v kmitočtovém pásmu do 15MHz (Agilent Technologies 33 120A, Hameg HM 8131-2), popř. do 16MHz (Tektronix AFG 310/320). Novinkou v oblasti AWG generátorů je přístroj Agilent Technologies 33 250A, který pracuje v kmitočtové oblasti do 80MHz, má grafický displej zobrazující požadovaný průběh, sběrnici RS 232 nebo rozhraní GPIB. Všechny AWG generátory umožňují AM, FM a FSK modulace, základní průběhy (trojúhelníkový, obdélníkový a sinusový) mají uloženy v ROM paměti, vzorkují rychlostí 12MS/s až 200MS/s s 12 bitovým rozlišením. K přístrojům jsou distribuovány firemní software - otevřený programovací balík.

       Generátory impulsní generují posloupnosti pravoúhlých impulsů, u kterých lze nastavit amplitudu, náběžnou a sestupnou hranu, činitele plnění, délku kladného a záporného impulsu, apod. (nelze tedy zaměňovat generátory impulsní s generátory funkcí). Základní provedení impulsního generátoru představuje HM 8035, který pracuje v kmitočtovém pásmu od 2Hz do 20MHz. Přístroj má dva separátní výstupy a náběžnou hranu max. 3ns. Impulsní generátory Agilent Technologies řady 81100A generují požadované posloupnosti impulsů v kmitočtovém pásmu od 1MHz do několika GHz. Jsou určeny převážně k testování logických obvodů. Grafický displej umožňuje zobrazit vysílané posloupnosti impulsů, SCPI programovací příkazy, usnadňuje tvorbu speciálních průběhů, apod.

Fotografie

      Generátory harmonického průběhu lze rozdělit na RC nízkofrekvenční generátory a RF vysokofrekvenční – kmitočtové syntezátory. Nízkofrekvenční RC generátory pracují v pásmu 10Hz až 20MHz, nastavený kmitočet zobrazují na LC displeji. Generátory mají výstupní impedanci 50 Ohm nebo 600 Ohm. Typickými představiteli jsou generátory AG 7001C. Předností těchto generátorů je primární tvorba harmonického průběhu, který má v porovnání s generátory funkcí mnohem menší zkreslení. Doplňujícím průběhem může být u těchto generátorů průběh obdélníkový TTL nebo CMOS úrovně.

Fotografie

      Kmitočtové RF syntezátory se vyznačují vysokou přesností a stabilitou generovaného harmonického průběhu, rozlišovací schopností Hz nebo mHz , nastavením parametrů z klávesnice, apod. Přesnost a stabilita je určena krystalovým oscilátorem, který je volen v několika modifikacích. Přístroje využívají přímou digitální syntézu (DDS) nebo nepřímou digitální syntézu (PLL). Signální RF generátory SG 1000 a SG 2000 pokrývají kmitočtové pásmo od 100kHz do 1000MHz resp. 2000 MHz. Připravuje se verze s kmitočtem do 4000MHz. Generátory mají AM, FM modulace, vnitřní paměti na uchování 100 souborů nastavených hodnot, rozhraní RS 232, vysokou stabilitu a rozlišení 1Hz. Vyznačují se zajímavým poměrem kvalita provedení a cena. Generátory řady SMT pracují v kmitočtovém pásmu až do 6GHz. Jsou určeny převážně k velmi přesným laboratorním měřením. Mohou být vybaveny dvěma NF generátory, umožňují amplitudovou, kmitočtovou a fázovou modulaci. U speciálních aplikací je k dispozici také VOR modulace, ILS-GS a ILS-LOC modulace, popř. MR značky. Generátory pracují v TX nebo RX režimu, mají vnitřní paměť, komunikují po sběrnici GPIB, stabilní oscilátor předurčuje přístroje k velmi přesným měřením.