Digitální multimetry HEXAGON v nabídce AMT měřicí techniky

         AMT měřicí technika rozšířila nabídku digitálních multimetrů o přístroje, které se vyznačují jak zajímavými technickými parametry, tak velmi příznivou cenou. Multimetry Hexagon jsou konstruovány v souladu s EN 61010 a DIN VDE 0411, všechny měřicí rozsahy mají chráněny proti přetížení a napěťovým špičkám (Hexagon 720 až do 6kV). Bezpečnostní třída provedení je řadí do klasifikace CAT III 600V. Standardně jsou distribuovány s ochranným pouzdrem a měřicími kabely Unitest. Vybrané typy multimetrů komunikují po opticky izolovaném rozhraní RS 232, které umožňuje připojení k počítači (operační systém Windows).

Fotografie

         Přístroje měří stejnosměrná a střídavá napětí do 1000 V (většinou měří multimetry s akumulátorovým napájením střídavá napětí do 750 V), proudy do 10 A, po omezenou dobu do 20 A a odpory. Měření dalších veličin je u jednotlivých typů odlišné a bude popsáno v následující části. Multimetry mají automatické vypínání, automatické nebo manuální nastavení měřicích rozsahů, testují polovodičové přechody a propojení elektrického obvodu s okamžitým vyhodnocením (max. 100us). Jsou rozděleny do několika skupin. Při ověření výrobcem udávané nejistoty v kalibrační laboratoři, byla zjištěna u jednotlivých typů jak vysoká přesnost a stabilita měřených hodnot, tak reprodukovatelnost naměřených hodnot.

         Základní řada multimetrů je tvořena třemi typy. Multimetr Hexagon 50 se vyznačuje velkým LC displejem, měřením teploty a manuálním nastavením měřicích rozsahů. Multimetry Hexagon 110 (RMS) a 120 (True RMS) indikující nesprávné připojení k měřenému obvodu, měří také kapacity, kmitočet , popř. teplotu (Hexagon 120). Uchování naměřených hodnot na displeji, u vybraných typů, umožňuje funkce Data Hold. Multimetry jsou určeny především k provozním měřením.

         Řada multimetrů Hexagon 300 obsahuje celkem dva modely. Multimetry Hexagon 320 a Hexagon 340 měří True RMS hodnoty v kmitočtovém pásmu 50 Hz až 20 kHz. Vyznačují se vysokou přesností na základním rozsahu +/- (0,08%+2), což bylo ověřeno během kalibrací v akreditované kalibrační laboratoři s kladným výsledkem. Multimetry provádějí až 5 měření za sekundu, přičemž odezva např. při testování spojitosti obvodu je rychlejší než 100 ms. Měření velmi malých odporů umožňuje rozšířený měřicí rozsah 50 Ohm s rozlišením 10 mOhm, přičemž lze kompenzovat vliv měřicích kabelů. Multimetry mohou měřit velmi malá napětí na rozsahu 50 mV s rozlišením 0,01 mV. DMM Hexagon 340 zaznamenává také MAX, MIN a špičkové hodnoty, provádí relativní měření a používá ZOOM analogové stupnice. Teplota je měřena termočlánkem typu  K".

         Multimetr s vnitřní pamětí Hexagon 520 má základní přesnost +/- (0,08+2), kapacitu vnitřní paměti 43 000 měření a maximální čítání na LCD 5000 číslic. Interval ukládání do vnitřní pamětí je v rozmezí od 0,05 do 480 s a nastavuje se na displeji přístroje. Během měření je možné načítání do vnitřní paměti zastavit, změnit interval ukládání a funkcí CONTINUE opět pokračovat v ukládání hodnot. Naměřené hodnoty lze vyvolat na displeji ( což není při velkém množství hodnot praktické) nebo je načíst po opticky izolovaném rozhraní RS232 do počítače (software Unitest Hexagon). Multimetr má rozšířený měřicí rozsah 50 Ohm a možnost kompenzace měřicích kabelů, měří True RMS hodnoty střídavých veličin v kmitočtovém pásmu 50 Hz až 20 kHz, kapacity kondenzátorů, kmitočet a teplotu. Multimetr je určen především k měřením, která vyžadují ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje.

         Multimetr Hexagon 720 představuje přístroj s vysokou přesností na základním rozsahu +/- (0,02 + 2) s čítáním max. 50 000 (na kmitočtovém rozsahu 500 000) a měřením střídavých veličin v kmitočtovém pásmu do 100kHz (nízkofrekvenční voltmetr). Akustický alarm upozorňuje obsluhu na nesprávné připojení k měřenému obvodu. Kromě základních elektrických veličin měří kapacity, kmitočet s určením činitele plnění, teplotu apod. Umožňuje testovat proudové smyčky 4 až 20 mA. Speciální funkce umožňují určit MAX, MIN, MAX-MIN, REL a PEAK hodnoty měřených veličin. Komunikaci s prostředím zabezpečuje rozhraní IR RS 232 (software Unitest Hexagon).

         Příslušenství k multimetrům Hexagon tvoří brašna a software s opticky izolovaným rozhraním.