Nové měřicí přístroje EZ Digital

AMT měřicí technika se stala výhradním a přímým distributorem měřicí techniky EZ Digital. Přístroje EZ Digital jsou známy spíše pod označením GoldStar a LG Precision. Vzhledem k tomu, že je nabídka měřicí techniky EZ Digital široká, jsou přístroje používané na mnohých pracovištích elektrotechnických měření. Nový distributor zajišťuje jak prodej měřicí techniky, tak samozřejmě poradenství, servis, kalibrace, apod. V současné době je v tisku katalog ve kterém je uvedena ucelená nabídka měřicích přístrojů EZ Digital.

Fotografie

Oblast osciloskopů zahrnuje analogové, analogově-digitální a digitální osciloskopy s šířkou kmitočtového pásma DC až 250 MHz. Novinkou v této oblasti měřicích přístrojů jsou digitální osciloskopy řady DS1100 s rychlostí reálného vzorkování 200MS/s (ekvivalentní 25GS/s). Zajímavostí je také délka paměti 32kB, což není u obdobných osciloskopů obvyklé. Osciloskopy zachytí nespojitost o délce 10ns, mají dva kanály, zabudovanou FFT analýzu a komunikaci s prostředím zajišťuje rozhraní USB, RS 232 a paralelní port (Hard Copy na tiskárnu). Osciloskopy jsou jedny z mála měřicích přístrojů, které obsahují standardně USB a software. Základní nabídku tvoří černobílá a barevná verze LC displeje. Podle rozsahu kmitočtového pásma jsou osciloskopy rozděleny do třech skupin DS 1080 (80MHz), DS 1150 (150MHz) a DS 1250 (250MHz).

Bateriový osciloskop OS 310M s napájením NiCd pracuje v pásmu DC až 100MHz, má vzájemně izolované kanály, vestavěný digitální multimetr, apod. Mezi volitelné příslušenství patří také sériová tiskárna umožňující přímý tisk naměřených hodnot.

Fotografie

Osciloskopy analogové, analogové s kurzory a analogově-digitální jsou osazeny obrazovkou s elektrostatickým vychylováním, což zaručuje reálné zobrazení připojeného průběhu bez ztráty informace, popř. jeho uchování v paměti osciloskopu. Přístroje s kurzory umožňují přesné odečítání požadovaných hodnot na zobrazeném průběhu. Mezi novinky lze zařadit také osciloskopy OS 5030 s šířkou pásma DC až 30MHz, OS 5020C s možností testování komponentů a OS 5020G s vestavěným generátorem funkcí do 1 MHz. Standardní nabídku tvoří osciloskopy řady OS 5100R s digitálními kurzory a dvěma nebo čtyřmi kanály.

Fotografie

Mezi novinky v digitálních multimetrch zle zařadit multimetr DM 1500 (5 číslic), měřící střídavé True RMS veličiny v kmitočtovém pásmu DC až 300kHz. Přesnost na základním rozsahu +/-(0,01+4) zařazuje přístroj mezi normálová měřidla. Maximální rozlišení při měření napětí je 1uV, odpory od 1mOhm do 100MOhm měří multimetr 2 a 4 svorkovým připojením, měřicí rozsahy lze volit automaticky nebo manuálně, maximální měřený proud je 5 A. Komunikaci s prostředím zajišťuje rozhraní RS 232 nebo GPIB (opt). Oblíbeným přístrojem je také stolní digitální multimetr DM 441B s maximálním zobrazením 1 999 a přesností na základním rozsahu +/-(0,05+4). Přístroj měří True RMS (skutečná efektivní hodnota) střídavé veličiny v kmitočtovém pásmu do 50kHz, AC/DC proudy a odpory. Je napájen stejně jako DM 1500 ze sítě (230V/50Hz).

Ruční, bateriemi napájené multimetry řady DM 530 obsahují celkem čtyři modely. Jsou určeny jak k laboratorním, tak provozním měřením. Vyznačují se především funkcemi Pmax a Pmin měřicími vrcholové hodnoty průběhu.

Fotografie

Frekvenční čítače obsahují dva nové modely FC 1300 a FC 3000 měřící v kmitočtovém rozsahu od 0,1Hz do 3000MHz s možností rozšíření do 5000MHz. Přístroje mají dva vstupní kanály (BNC, N), NF filtry a zeslabovače, měří periodu a počet impulzů na vstupu, obsahují vnitřní paměti a další matematické funkce, apod. Čítač FC 3000 je distribuován standardně s rozhraním RS 232 a software. Základní řada frekvenčních a univerzálních čítačů FC 7000 zahrnuje čtyři modely měřící kmitočet od 0,1Hz do 1 500MHz. Přístroje měří také periodu, otáčky, časové intervaly a poměr kmitočtů připojených k BNC vstupům kanálů A/B.

Dva nové modely generátorů funkcí FG 7020A (20MHz) a FG 7005C(5MHz) vytvářejí sinusový, trojúhelníkový a obdélníkový průběh s možností rozmítání, nastavení střídy, DS složky, apod. Vnitřní čítač (rozsah do 50 / 3000MHz) zobrazuje přesně nastavenou hodnotu kmitočtu, popř. může být k jeho vstupu připojen signál externí. Standardní nabídku generátorů funkcí tvoří modely FG 8002 a FG 7002C (0,05 Hz až 2 MHz), popř. audio generátor AG 7001C, který generuje sinusový průběh s minimálním zkreslením.