Jarní novinky v sortimentu AMT měřicí technika

      Výrobce měřicí a testovací techniky EZ Digital (dříve GlodStar, LG Precision) rozšířil nabídku měřicích přístrojů o nové digitální osciloskopy řady DS -2000SRS.

Rodina osciloskopů DS-2000SRS doplňuje oblíbenou řadu DS-1000SRS, která zahrnuje šest modelů měřících v kmitočtovém pásmu DC až 250MHz.

      U digitálních osciloskopů DS-1000SRS dochází neustále ke změnám firemního software, které posouvají, na první pohled stále stejné přístroje, mezi osciloskopy s mnoha speciálními funkcemi.
Ovládání osciloskopů DS-1000SRS je umožněno z menu umístěného v pravé části displeje. Osciloskopy s novým Firmware V 3.19 mají paměť 32kB, v reálním čase vzorkují rychlostí 200MS/s, ekvivalentně 25GS/s. Právě rozšířená paměť na 32 kB umožňuje vzorkovat maximální rychlostí při nastavených rozdílných časových základnách.
Rychlost reálného vzorkování je totiž přímo úměrná velikosti paměti (reálná rychlost vzorkování je dána zlomkem v jehož čitateli je právě velikost paměti a jmenovatel je určen zvolenou časovou základnou x10). Rychlost vzorkování u digitálního osciloskopu není tedy konstantní. Je závislá na nastavené časové základně a je přímo úměrná velikosti paměti osciloskopu. Základní matematické funkce osciloskopů řady DS-1000SRS obsahují aritmetické operace, automatická měření na průbězích a odečítání hodnot pomocí kurzorů.
Funkce pokročilé zahrnují FFT analýzu v reálném čase s pěti okny, měření v tolerančním poli, automatické nastavení zobrazení na stínítku, vnitřní kalibraci, různé možnosti spouštění apod.
Osciloskopy DS-1000SRS mají celkem 10 pamětí pro uložení nastavení přístroje nebo průběhů.

Novinkou je také funkce rychlého spouštění (FAST TRIGGER). Při zapnutí funkce rychlého spouštění lze prohlížet před a po spouštění 5 dílků (obvyklá funkce osciloskopů ). Je-li funkce rychlého spouštění vypnuta je aktivní paměť 32kB a je možné prohlížet před spouštěním 5 dílků a po spouštění 630 dílků. Celkem lze tedy získat reálnou informaci o signálu v rozmezí mnoha obrazovek což může být, vzhledem k ceně osciloskopu, zajímavá informace. Zrychlené prohlížení obrazovek umožňuje lupa (x1 až x32). Funkce horizontálního displeje jsou nově rozšířeny o funkci HoldOff (jemné a hrubé nastavení), přičemž nastavené hodnoty času jsou zobrazeny na displeji osciloskopu.

Také funkce UTILITY je u nové řady osciloskopů rozšířena o možnost interpolační kalibrace. Standardně je možné osciloskopy po odpojení vstupů kalibrovat, přičemž výsledky kalibrace jednotlivých sekcí jsou zobrazeny na displeji.

Rozhraní USB, RS 232 a Centronix umožňuje komunikovat s prostředím. Software, který je součástí dodávky komunikuje pod OS Windows Software pracuje obousměrně, přenos je možný také v reálném čase. Z počítače je možné ovládat osciloskop, po přepnutí do funkce REAL je na monitoru počítače zobrazen reálný průběh připojený ke vstupu osciloskopu. Funkce HardCopy umožňuje tisknout na běžné tiskárně s paralelním rozhraním průběhy zobrazené na monochromatickém nebo barevném displeji osciloskopu. Z konstrukčního hlediska lze říci, že samotný osciloskop, zdrojová část a vstupní obvody, jsou umístěny každý ve stíněném prostoru, což zaručuje dokonalé zobrazení signálů i při nejnižší nastavené citlivosti vertikálního zesilovače.

      Digitální osciloskopy řady DS-2000SRS pracují v kmitočtovém pásmu DC až 250 MHz nebo 350MHz, jsou dvoukanálové s možností externího spouštění. Přístroje mají paměť 1 kB, 100 kB a 1 MB, komunikují s prostředím po rozhraní RS 232, GPIB a Ethernet. Zobrazené průběhy na displeji mohou být vytištěny (funkce Hard Copy) na standardní tiskárně (rozhraní Centronics). Signály lze zobrazit také v analogové podobě, což umožňuje reálné zobrazení průběhu podobně jako u analogového osciloskopu. Přístroje jsou vybaveny funkcí automatického měření požadovaných veličin na průbězích, FFT analýzou v reálném čase, funkcí rychlého spouštění Fast Trigger apod. Použití přístrojů při demonstračních měřeních, hlavně v posluchárnách, umožňuje vestavěný Video Port. Průběhy mohou být uchovány ve vnitřních pamětech, popř. přeneseny po USB Host na paměťovou kartu.