Analogové osciloskopy EZ Digital v nabídce AMT měřicí technika

       AMT měřicí technika - výhradní a přímý distributor měřicí techniky EZ Digital.

OS5100.jpg (4Kb)

      Přední světový výrobce osciloskopů korejská společnost EZ Digtial, Co. Ltd. (dříve LG Precision a GoldStar - korejské společnosti rády mění názvy), vyrábí stále, vedle digitálních osciloskopů, analogové osciloskopy i když by mohl někdo namítnout, že jsou již překonané osciloskopy digitálními.

      Analogové osciloskopy jsou vyráběny, protože mají přednosti, které lze nahradit pouze velmi drahými osciloskopy digitálními. Cílem článku není rozbor kladných a záporných vlastností analogových a digitálních osciloskopů, pouze konstatuje, že analogové osciloskopy mají své místo na pracovním stole vývojových pracovníků vedle osciloskopů digitálních.

      Vývojový pracovník elektronických obvodů a zejména osciloskopů v západní Evropě a USA Artur Seibt píše ve své knize "Osciloskopy od A do Z" v odpovědích na otázky porovnávající analogové osciloskopy s osciloskopy digitálními o analogová jistotě.

      Jedním z kritických míst jak analogového, tak digitálního osciloskopu jsou vstupní obvody s děliči. Výrobce, který má bohaté zkušenosti s výrobou analogových osciloskopů může nabídnout i kvalitní osciloskopy digitální, protože u osciloskopů digitálních jsou za již zmíněnými analogovými vstupními obvody A/D převodníky a rozsáhlý matematický aparát umožňující zobrazit zpravidla průběhy na LC displeji monochromatickém nebo barevném.

      U osciloskopů analogových jsou zobrazeny průběhy na obrazovce s elektrostatickým vychylováním a jak je napsáno ve výše uvedené knize Artura Siebta "…co je připojeno, to je zobrazeno, bez interpolací, prokládání, omezení reálné rychlosti vzorkování, obnovení apod".

      Každý měřicí přístroj má svoje kritické místo, jak z hlediska návrhu, tak osazení součástkami. U analogového osciloskopu bývá tímto místem obrazovka a správně navržený vysokonapěťový zdroj, zejména transformátor. U analogových osciloskopů EZ Digital jsou používány japonské obrazovky Toshiba, což zaručuje v porovnání s obrazovkami neoznačenými vysokou kvalitu. Cena obrazovky ovlivňuje většinou cenu celého přístroje, takže kvalitní analogové osciloskopy nelze vybírat podle ceny, jak je obecně známo i u jiných měřicích přístrojů.

      Jak bylo uvedeno výše EZ Digital, který vyrábí osciloskopy analogové nabízí také osciloskopy digitální. V produkci jsou v současné dvě řady digitálních osciloskopů se speciálními vlastnostmi, dle dostupných parametrů je v přípravě další řada osciloskopů.

      Analogové osciloskopy EZ Digital řady OS 50xx pokrývají kmitočtové pásmo do 100MHz, jsou dvou nebo čtyř kanálové v základním nebo rozšířením provedení. Vyšší verze přístrojů má dvě časové základny s lupou x10 (u digitálních osciloskopů nazývanou ZOOM), citlivost vertikálního předzesilovače je deklarována v rozsahu od 1 mV/dílek do 5 V/dílek, ostré zobrazení zaručuje kvalitní obrazovka Toshiba se stínítkem P31a vysokonapěťový zdroj s urychlujícím napětím až 12kV. Osciloskopy zobrazují průběhy v režimu YT a XY, stabilní pozorování nestandardních průběhů usnadňuje funkce HoldOff, která nastavuje aktivní horizontálního zobrazení na stínítku obrazovky. Analogový osciloskop OS 5020G má také zabudovaný generátor funkcí s průběhy do 1MHz. Osciloskopy označení OS 51xxRA (ReadOut) mají zabudovanou funkci digitálního odečítání amplitudy, kmitočtu, periody apod.

      Nejnovější širokoúhlé digitální osciloskopy EZ Digital řady DS 1500 se vyznačují především nestandardním řešením barevného displeje, který zobrazuje v režimu WideView průběhy na stínítku s dělením 8 x 18 dílků (standardně zobrazují osciloskopy průběhy na stínítku s dělením 8 x 10 dílků). Osciloskopy řady DS 1500 jsou vybaveny rozsáhlým matematickým aparátem pracují v kmitočtovém pásmu do 300MHz, disponují rozšířeným spouštěním, rozhraním USB (Host, Client) , RS 232, Ethernet apod. Analogové a digitální osciloskopy EZ Digital, které jsou distribuovány přímo od výrobce, jsou vzhledem k vysoké kvalitě a mnoha speciálním funkcím zařazeny do nižší cenové třídy, což rozšiřuje řady potenciálních uživatelů.

      Závěrem opět slovo z knihy Artura Seibta :Je výhodné kombinovat přednosti analogových a digitálních osciloskopů a proto je dobré mít k dispozici obě dvě verze". Autor článku se zabývá dlouhodobě servisem měřicí techniky a může, jak jistě i mnozí jiní servisní pracovníci, tuto myšlenku jen potvrdit.