Osciloskop - Vaše oči do světa elektronických průběhů

      Článek seznamuje čtenáře se základními modely "Basic Instruments" osciloskopů Agilent Technologies, EZ Digital a Tektronix. Digitální osciloskopy Infinium a DPO osciloskopy s vysokými rychlostmi vzorkování a šířkou pásma několika GHz nejsou v článku diskutovány.

      Současnou základní nabídku osciloskopů je možné rozdělit na osciloskopy analogové, analogově-digitální a osciloskopy digitální.

Fotografie

Analogové osciloskopy (obrazovka s elektrostatickým vychylováním) zobrazují průběhy připojené ke vstupním kanálům v reálném čase. Typickými předsatviteli jsou osciloskopy EZ Digital s šířkou pásma do 100 MHz dvěma nebo čtyřmi kanály

Nevýhody spojené s uchováním průběhů a jejich následným zpracováním řeší do jisté míry osciloskopy analogově - digitální. Tyto osciloskopy měly většinou vzorkovací rychlost pouze 20MS/s což omezovalo jejich použití při sledování jednorázových průběhů. Výhodou byla možnost přepínání režimu analogového a digitálního. Současné analogově - digitální osciloskopy vzorkují rychlostí až 200MS/s, mají v každém kanálu 8 bitový A/D převodník, zobrazení neznámého průběhu usnadňuje funkce AUTOSET, odečítání zpřesňují kurzory (amplituda, čas, kmitočet). Komunikaci s prostředím umožňuje sériové rozhraní RS232.

Fotografie

Mezi základní osciloskopy digitální (DSO) lze zařadit osciloskopy s rychlou vzorkovací rychlostí a osciloskopy s velkou hloubkou pamětí (MegaZoom). Typickými představiteli jsou osciloskopy Agilent Technologies (54620), Tektronix (TDS 1000/2000 a TDS 3000B) a EZ Digital (DS 1150). Řady zahrnují osciloskopy s šířkou kmitočtového pásma DC až 500MHz, mohou být dvou nebo čtyř kanálové. Užitné vlastnosti jednotlivých typů osciloskopů vyjadřují jejich excelentní vlastnosti, které jsou zhodnoceny uživatelem již během několika prvních laboratorních a servisních měření.

      Osciloskopy Agilent Technologies (dříve Hewlett Packard) jsou vybaveny speciálním displejem s vysokým rozlišením, který pracuje s hloubkou paměti až 2MB / kanál (MegaZoom) a vzorkovací rychlostí 200MS/s. Speciální zpracování signálu osciloskopy Agilent Technologies je zařazuje zejména k laboratorním měřením, protože jsou 25 krát rychlejší než standardní digitální osciloskop. Osciloskopy pracují s 32 úrovněmi intenzity (odhalení detailů na pozorovaných průbězích), zachytí až 5ns, mají 12 bitové rozlišení (AVG), atd. Všechny osciloskopy jsou standardně vybaveny komunikačním rozhraním, pružným diskem a FFT analýzou. Přístroje řady 5462xD umožňují zobrazení jak analogových (digitální osciloskop), tak digitálních (logický analyzátor) průběhů. Logický analyzátor provádí stavovou a časovou analýzu na 16 kanálech s rychlostí vzorkování až 400MS/s.

      Základní osciloskopy Tektronix řady TDS 1000/2000 zahrnují přístroje dvoukanálové nebo čtyřkanálový, které pracují s vzorkovací rychlostí až 2GS/s, hloubkou paměti 2,5k, mají dvě časové základny, 24 automatických měření na průbězích, vestavěnou FFT analýzu a spouštění, šířku impulsu, atd. Komunikaci s prostředím může být RS 23, GPIB nebo paralelní port. Obě verze jsou řešeny formou opt. K osciloskopům jsou distribuovány pasivní, aktivní a VN napěťové sondy (100:1, 10:1, 1:1). Proudové sondy k osciloskopům (klešťové převodníky stejnosměrných a střídavých proudů) pracují v kmitočtovém pásmu až stovek kHz.

Fotografie

Analogové, analogově-digitální a digitální osciloskopy EZ Digital pokrývají kmitočtové pásmo DC až 150MHz. Základní modely s kmitočtovým rozsahem do 20MHz mají urychlující napětí 1,9kV.

Přístroje s kmitočtovým rozsahem do 100MHz pracují s urychlujícím napětím 14kV. Analogové osciloskopy se yznačují mnohými vlastnostmi, které jim zajišťují pevné místo ve světe osciloskopů digitálních.

Digitální osciloksopy řady DS 1100 předsatvuje moderně řešené přístroje s rozhraním RS 232, USB a paralelním portem, vesatvěnou FFT analýzou, pamětí 32k a dalšími speciálními funkcemi - osciloskopy EZ Digital jsou popsány v samostatném článku. K dispozici jsou přístroje s monochromatickým a barevným LC displejem.