Analogově-digitální osciloskop OS 5020SRS
Muzeum - OS5020SRS
Analogově - digitální osciloskop OS 5020SRS vyráběný firmou Gold Star pracuje v kmitočtovém pásmu DC až 20 MHz. V digitálním režimu nabízí rychlost vzorkování 20 MS / s. Osciloskop je osazen klasickou obrazovkou s elektrostatickým vychylováním, což umožňuje, i při relativně nízké rychlosti vzorkování zachytit nespojitost v pozorovaných signálech. Řada osciloskopů 3000 SRS nabízela tři přístroje s kmitočtovým rozsahem 20 MHz, 40 MHz a 60 MHz.
Přístroj v muzeu AMT měřicí techniky je funkční.


DS5020.jpg, 12 kB