Generátor funkcí Metrix MTX 3240
kmitočtové pásmo 0,1 Hz až 5,1 MHz
generátor funkcí, generátor impulsů a frekvenční čítač
DC offset
vnitřní čítač
rozmítání
TTL výstup
výstupní zeslabovač
MTX 3240-P = MTX 3240 + RS 232
MTX3240.jpg, 6 kB
  • digitální odečítání kmitočtu
  • generátor funkcí (trojúhelník, obdélník, sinus)
  • DC offset
  • vnitřní čítač
  • interní rozmítání
  • nízké zkreslení sinusového průběhu
  • nastavení symetrie
  • Nová cena bez DPH: tel. Kč

Technické údaje
Standardní průběhy
Základní průběhy sinus, obdélník, trojúhelník
impulsní průběh, DC, TTL
 
Výstupní charakteristiky
Amplituda
Výstupní úroveň 20 Vpp (bez zátěže)
 
Zeslabení
Výstupní zeslabovačskokově
jemně
 
Výstupní impedance
Pevně nastavená 50 Ohm
 
Rozmítání
Vnitřnílineární / logaritmické
 
Externí
 
LC displej MTX3240D.jpg, 4 kB
 
Frekvenční čítač
Měřicí rozsah 0,1 Hz - 100 MHz
Čítání interní / externí
 
Obecné informace
Zobrazení LC displej
Napájení 220V / 50 Hz
Hmotnost2,5 kg
Rozměry 170 x 270 x 190 mm
 
 
Měřicí pracoviště MTX32401.jpg, 7 kB
 
Bližší technické informace http://www.metrix.com