Analogový ohmmetr
Muzeum - ohmmetr Omega III
Analogový měřič odporů Omega III měří odpory můstkovou metodou, indikaci vyvažování diagonály vyhodnocuje velmi citlivý galvanometr.
Přístroj měří odpory s vysokou přesností, která převyšuje mnohé dnešní ohmmetry s digitálním vyhodnocením.
Vyvažování je stejnosměrné, není prováděno v komplexní rovině.


OmegaIII.jpg, 9 kB