Analogový osciloskop Tektronix 422
Muzeum - Tektronix 422
Analogový osciloskop Tektronix 422 s časovou základnou 0,5 s až 0,5 us / dílek a dvěma kanály představuje již moderní řešení analogového osciloskopu. Současné analogové osciloskopy zachovávají uspořádání podobné osciloskopům Tektronix, ze kterých většinou vycházejí.
Přístroj v muzeu AMT měřicí techniky je funkční.


Tek422.jpg, 7 kB Tek422P.jpg, 8 kB


Tektronix


Osciloskop sestavený Howardem Vollumem v roce 1934 poskytnul tehdejšímou studentovi první experimantální pozorování elektrických průběhů. Spojením se zdatným obchodníkem Jackem Mudockem: "The House that Jack Build", byly vytvořeny v Portlandu ve státě Oregon, USA začátky firmy Tektronix. V počátcích si sami nadšenci elektroniky vyráběli transformátory, obrazovky apod. Ne proto, že by nebyly k sehnání. Chtěli vyrábět lepší výrobky než druzí, prostě být nejlepší.
2. února 1946 "přišel na svět" název firmy "Tektronix Inc".
U začátků byli: Melvin Jack Mudock, Charles Howard Vollum, Glenn Leland McDowell a Miles William Tippery.....
Mezi první typy analogových osciloskopů lze zařadit úspěšnou sérii Tektronix 503, Tektronix 511 (květen, 1947), Tektronix 517 (vývoj - Dick Rhiger). Protože měly osciloskop vyšší hmotnost, v porovnání s dnešními, byly k nim vyráběny také laboratorní vozíky. Další v řadě, osciloskop Tektronix 545A byl používán, kromě komerčního měření, k výuce na univerzitách....
Použito z knihy: "Winning with people the first 40 years of Tektronix""