Měřič uzemňovacích smyček C.A 6416
měření odporu uzemňovací smyčky
měření True RMS proudů smyčky
měření kmitočtu
ALARM
měření skutečné impedance
vnitřní paměť
funkce Auto Data Hold

měření bez přerušení uzemňovacího vodiče
měření reálného stavu uzemňovací smyčky
měření bez nutného připojení k napětí
napájení přístroje z vlastního zdroje

maximální průměr měřeného vodiče 35 mm
CA6416.jpg, 6,2kB
 • odpor uzemňovací soustavy od 0,01 Ohm do 1 500 Ohm
 • měření unikajících proudů s rozlišením 1 uA
 • měření skuteční impedance (R, L)
 • Data Hold - uchování naměřené hodnoty na displeji
 • Alarm - akustická indikace překročení nastavitelných hodnot
 • vnitřní paměť
 • automatické vypínání
 • přenosný kufřík
 • měření při kontrole hromosvodů
 • měření při kontrole uzemňovacích smyček
 • Cena bez DPH: 26 500 Kč


Měřiče uzemňovacích smyček Chauvin Arnoux C.A 6416 a C.A 6417 měří odpor uzemňovací smyčky a True RMS proud uzemňovací smyčkou.
Přístroje obsahují budicí cívku, která generuje signál speciálního průběhu. Cívka snímací snímá proud procházející uzemňovací smyčkou. Při měření uzemňovací soustavy musí být tedy k dispozici uzavřená smyčka (minimálně dva svody). Při měření svodu jednoho je nutno vytvořit pomocnou sondou uzavřenou smyčku.

Kromě reálné impedance uzemňovací soustavy (obecně smyčky) měří také skutečnou efektivní hodnotu střídavého proudu 40A, svodové proudy a dotykové napětí.

Výhodou je vlastní napájecí zdroj (měření mimo dosah síťového napětí), jakož i měření uzemňovací soustavy v reálném stavu bez rozpojení svorky ("měření pod svorkou a nad svorkou").

Přístroje indikuje stav kapacity napájecí baterie - "BAT", přítomnost vyššího cizího napětí v obvodu - "NOISE", otevřené kleště - "OL" apod.

Měřiče jsou vybaven funkcí ALARM, která upozorňuje uživatele akusticky na překročení předem nastavených hodnot měřeného odporu smyčky.

Vnitřní paměť MEMORY umožňuje uchovat naměřené hodnoty. Je vhodná při měření více svodů, kdy lze jednotlivé hodnoty uložit do paměti a po měření je vyvolat a zapsat do zprávy.

Měření je výhodné především v oblastech, ve kterých nelze použít zemnící sondy (chodníky, silnice, městská zástavba apod.).

Technické údaje
Zobrazenímultifunkční OLED
152 segmentů, 4 číslice
 
Měření odporů smyčky měřicí rozsahy
0,010 - 0,099 Ohm
0,1 - 0,99 Ohm
1,0 - 49,9 Ohm
50,0 - 99,5 Ohm
100 - 199 Ohm
200 - 395 Ohm
400 - 590 Ohm
200 - 395 Ohm
600 - 1150 Ohm
1200 - 1500 Ohm
rozlišení
0,001 Ohm
0,01 Ohm
0,1 Ohm
0,5 Ohm
1 Ohm
5 Ohm
10 Ohm
50 Ohm
50 Ohm
přesnost
± (1,5% + 0,01 Ohm)
± (1,5% + 2)
± (1,5% + 1)
± (2,0% + 1)
± (3,0% + 1)
± (5,0% + 1)
± (10,0% + 1)
20 %
25 %
 
Měření True RMS
a unikajících proudů
měřicí rozsahy
0,200 - 40,00 A
rozlišení
1 uA
 
ALARM rozsah nastavení
1 - 199 Ohm
měřicí rozsahy
1 mA - 40A
 
Měření indukčnosti měřicí rozsahy
1 - 500 uH
 
Měření dotykového napětí měřicí rozsahy
0,1 - 75 V
 
Vnitřní paměť C.A 6416
300 měření
C.A 6417
2000 měření
 
Přepěťová kategorie Cat IV / 600 V
Napájecí napětí4 x 1,5 V baterie
Stupeň krytí IP 40
Rozměry 262 x 95 x 55 mm
Hmotnost 935 kg
Max. průměr měř. vodiče35 mm