Sdružené a kombinované revizní přístroje
Doporučujeme
MPI525.jpg, 11kB Přístroj měří izolační odpory napětím od 50 V do 1 kV, ochrannou smyčky (i bez vybavení RCD), proudové chrániče (A, AC, B), zemní odpor sondami a kleštěmi, harmonické složky napětí a proudů, výkony, záznam hodnot v reálném čase, ...
MI3102HBT.jpg, 8,4kB Přístroj měří izolační odpory napětím od 50 V do 1 kV, ochrannou smyčku, zemní odpory sondami a kleštěmi, proudové chrániče (A, AC, F), provádí harmonickou analýzu, určuje sled fází, ...
CA6116DOP.jpg, 9,6kB Přístroj měří izolační odpory napětím od 50 V do 1 kV, ochrannou smyčku, proudové chrániče (A, AC), zemní odpor pomocnou sondou a kleštěmi, harmonické složky napětí a proudů, výkon, ...
Kompletní sortiment
Článek v Elektroročence ČSN EN 61557 + měřicí přístroje
 
Elektrické a fotovoltaické instalace
Typ Výrobce Technické parametry Orientační cena bez DPH
INFO
MPI 540 PV
Sonel MPI 540 + fotovoltaická měření a speciální funkce.. 78 800
INFO
MPI 540 PV Solar
Sonel MPI 540 PV Solar = 540PV + modul IRM1, který slouží k měření intenzity slunečního záření, měří teplotu panelu a okolí. 84 900
INFO
MI  3108 Eurotest PV  verze ST
Metrel Sdružený revizní přístroj pro elektrické instalace EN 61557 a fotovoltaické (PV) instalace EN 62446. Grafický displej + automatická sekvence měření + schéma zapojení měření + help + instrukce. Izolační odpory napětím 50, 100, 250, 500, 1000 V. Kompletní test proudových chráničů (AC, A, B). Skutečná impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě. Měření zemních odporů (dvou / třívodičová metoda). Přechodové odpory proudem 200 mA.
Určení sledu fází, měření energie, výkonů, harmonické složky, THD apod. Vnitřní paměť, rozhraní USB.
60 900
INFO
MI  3108 Eurotest PV  verze PS
Metrel Obsahuje MI3108 Eurotest PV a PS příslušenství (Eurotest PV Remote, Tip commander, SW EuroLink PRO Plus licence) 76 200
 
Sdružené revizní přístroje
(měření izolačních odporů, ochranné smyčky, proudových chráničů, zemních odporů sondami nebo kleštěmi)
 
Typ Výrobce Technické parametry Orientační cena bez DPH
INFO
NOVINKA MI 3102BT
Eurotest XE
Metrel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Auto Sequence v TN, TT, IT sítích.
Izolační odpory napětím 50 V až 1 kV.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A ,F , B , B+), Imax (RCD) 7mA.
Skutečná impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (3 / 4 vodičová metoda a 2 x proudové kleště.).
Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází.
Harmonická analýza. Měření výkonů. Vnitřní paměť, rozhraní USB. Software Euro Link PRO umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 1,3 kg. Porovnání Metrel revizních přístrojů
35 200
INFO
NOVINKA MI 3102H BT
Eurotest XE 2,5kV
Metrel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Izolační odpory napětím 50 V až 2,5 kV, test PI, DAR.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A ,F), Imax (RCD) 7mA.
Skutečná impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (3 / 4 vodičová metoda a 2 x proudové kleště.).
Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází.
Harmonická analýza. Měření výkonů. Vnitřní paměť, rozhraní USB. Software Euro Link PRO umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 1,3 kg. Porovnání Metrel revizních přístrojů
39 900
INFO
MI 3100S
Metrel Tester elektrických instalací vyhovující normě EN 61557.
Izolační odpory napětím 50, 100, 250, 500, 1000 V.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A, F).
Impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory třemi sondami. Přechodové odpory proudem 200 mA. Porovnání Metrel revizních přístrojů
22 600
INFO
MI 3100SE
Metrel Tester elektrických instalací vyhovující normě EN 61557.
MI3100S + auto TN, TN, RPE RPE/RCD, Bluetooth, RS 232, USB. Porovnání Metrel revizních přístrojů
24 900
INFO
NOVINKA MI 3155ST
Metrel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Auto Sequence v TN, TT, IT sítích, zdravotnická zařízení.
Izolační odpory napětím 50 V až 2,5 kV.
Kompletní test proudových chráničů i selektivních (AC, A ,F , B , B+), Imax (RCD) 7mA.
Impedance ochranné smyčky 2 / 4 vodiče, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (3 / 4 vodičová metoda a 2 x proudové kleště.).
Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází.
Harmonická analýza. Měření výkonů. Vnitřní paměť, rozhraní USB. Software umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 1,3 kg. Porovnání Metrel revizních přístrojů
64 900
INFO
NOVINKA MI 3155EU
Metrel MI 3155ST + rozšířené příslušenství, vyšší kapacita akumulátoru a pokročilý software. 77 900
INFO
NOVINKA A 1507
Metrel Aktivní 3 fázový adaptér pro přístroje
Metrel MI 3152 Eurotest XC, MI 3152H Eurotest XC 2,5 kV a MI 3155 Eurotest XD
12 200
 
Typ Výrobce Technické parametry
Teorie před měřením od výrobce Sonel
Orientační cena bez DPH
INFO
MPI 540
Sonel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Dotykový grafický displej.
Izolační odpory napětím 50, 100, 250, 500, 1000 V do 10 GOhm.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A, B).
Skutečná impedance ochranné smyčky s rozlišením 0,001 Ohm, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (dvou / třívodičová/ čtyřvodičová metoda / proudové kleště).
Přechodové odpory proudem 200 mA.
Určení sledu fází, měření výkonů (činný, jalový zdánlivý).
Výkonová analýza se záznamem.
Harmonická analýza do 40-té složky (U / I), THD.
Segmentovaná vnitřní paměť na 50k měření, záznam hodnot v reálném čase, rozhraní USB, Bluetooth. Software Sonel umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 2,2 kg, krytí IP 54.
58 600
INFO
NOVINKA MPI 507
Sonel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557. Izolační odpory napětím 100, 250, 500, V. Kompletní test proudových chráničů (AC, A). Skutečná impedance ochranné smyčky 180 až 460 V, vnitřní odpor sítě. Měření zremních odporů sondami. Přechodové odpory proudem 200 mA. Rozharní Bluetooth. Software Sonel umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 2,2 kg. tel.
INFO
MPI 530
Sonel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Izolační odpory napětím 50, 100, 250, 500, 1000 V do 10 GOhm.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A, B).
Skutečná impedance ochranné smyčky s rozlišením 0,001 Ohm, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (dvou / třívodičová/ čtyřvodičová metoda / proudové kleště).
Přechodové odpory proudem 200 mA.
Určení sledu fází, měření výkonů (činný, jalový zdánlivý).
Harmonická analýza do 40-té složky (U / I), THD.
Segmentovaná vnitřní paměť na 50k měření, záznam hodnot v reálném čase, rozhraní USB, Bluetooth. Software Sonel umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 2,2 kg, krytí IP 54.
42 200
INFO
MPI 530K
Sonel MPI 530 + 2x proudové kleště na měření uzemňovací smyčky.
Kleště N1 (budící obvod), kleště C3 (snímací obvod)
52 900
INFO
MPI 520
Sonel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Izolační odpory napětím 50, 100, 250, 500, 1000 V do 3 GOhm.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A, B), Imax (RCD) 15mA (bez vybavení chrániče).
Skutečná impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (dvou / třívodičová metoda).
Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází, měření výkonu. Vnitřní paměť na 990 měření, rozhraní USB. Software Sonel umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 2,2 kg.
33 300
INFO
MPI 525
Sonel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557. MPI 520 + izolační odpory do 2500 V. Přístroj neměří výkony. 43 600
 
 Proudové převodníky k testerům MPI 530, MPI 520
INFO
N 1
Sonel Vysílací kleště k přístroji MPI 530 pro měření zemních odporů.
K měření je nutno použít dvoje kleště (N1 + C3)
9 200
INFO
C 3
Sonel Proudové kleště k přístroji MPI 530, MPI 520 pro měření AC proudů.
Průměr vodiče max. 52 mm. Harmonická analýza.
4 900
INFO
C 6
Sonel Proudové kleště k přístroji MPI 530 pro měření AC proudů.
Průměr vodiče max. 30 mm, max. proud 10A.
9 500
INFO
F 1
Sonel Pružný proudový převodník k přístroji MPI 530. MRU 200, PQM analyzátorům pro měření AC proudů.
Průměr vodiče max. 360 mm, max. proud 3000A.
9 900
INFO
F 2
Sonel Pružný proudový převodník k přístroji MPI 530, MRU 200, PQM analyzátorům pro měření AC proudů.
Průměr vodiče max. 235 mm, max. proud 3000A.
8 450
INFO
F 3
Sonel Pružný proudový převodník k přístroji MPI 530, MRU 200, PQM analyzátorům pro měření AC proudů.
Průměr vodiče max. 120 mm, max. proud 3000A.
4 750
 
Typ Výrobce Technické parametry Orientační cena bez DPH
INFO
MI 3101
Eurotest AT
Metrel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Izolační odpory napětím 50, 100, 250, 500, 1000 V.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A), Imax (RCD) 7mA.
Skutečná impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory (dvou / třívodičová metoda). Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází. Vnitřní paměť na 500 měření, rozhraní RS 232, USB. Software EuroLink Pro umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 1,3 kg. Porovnání Metrel revizních přístrojů
tel.
INFO
MI 3105
Eurotest XA ST
Metrel Eurotest AT + měření zemních odporů kleštěmi, sítě TN, TT, IT, Imax (RCD) 7mA. Software EuroLink - Lite. Porovnání Metrel revizních přístrojů tel.
INFO
MI 3105
Eurotest XA EU
Metrel Eurotest AT + měření zemních odporů kleštěmi, sítě TN, TT, IT, Imax (RCD) 7mA, 1 x proudové kleště na měření zemních odporů A1018. Software EuroLink - Pro. Porovnání Metrel revizních přístrojů tel.
INFO
MI 3125BT
Eurotest COMBO
Metrel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
Grafický displej + schéma zapojení měření .
Izolační odpory napětím 100, 250, 500, 1000 V.
Kompletní test proudových chráničů (AC, A, B).
Skutečná impedance ochranné smyčky, vnitřní odpor sítě.
Zemní odpory sondami (dvou / třívodičová metoda).
Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází. Vnitřní paměť na 500 měření, rozhraní RS 232, USB. Software EuroLink XE umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 1,3 kg. Porovnání Metrel revizních přístrojů
29 500
 
INFO
MI  3108 Eurotest PV  verze PS
Metrel Obsahuje MI3108 Eurotest PV a PS příslušenství (Eurotest PV Remote, Tip commander, SW EuroLink PRO Plus licence) 76 200
 
Typ Výrobce Technické parametry Orientační cena bez DPH
INFO
C.A 6116N
Chauvin Arnoux Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557. Měření v sítích TN, TT, IT. Grafický 5,7" LC displej (osciloskop).
Izolační odpory napětím 50, 100, 250 , 500 a 1000 V.
Kompletní analýza proudových chráničů (AC, A) s vybavením a bez vybavení.
Zemní odpory pomocnou sondou a kleštěmi (metoda 62%, pomocná elektroda, jedny proudové kleště). Impedance ochranné smyčky (zobrazení induktivní složky), vnitřní odpor sítě i bez vybavení 30mA proudového chrániče. Měření napětí, kmitočtu, malých odporů, zobrazení harmonických složek, měření výkonu. Určení sledu fází. Vnitřní paměť. Rozhraní USB a software. Krytí IP 53. Vestavěné MiHM akumulátory. Hmotnost 2,4 kg.
36 800
 
INFO
Fluke 1664FC
Fluke Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557.
FLUKE 1653B + B chrániče, rozlišení ochranné smyčky 10mOhm, rozšířená paměť.
Cena dle příslušenství.
41 500
 
Kombinované revizní přístroje
(měření izolačních odporů, ochranné smyčky, proudových chráničů
neměří zemní odpory)
 
Typ Výrobce Technické parametry Orientační cena bez DPH
INFO
MI 3125 Eurotest COMBO
Metrel Tester elektrických instalací vyhovující normě EN 61557. Izolační odpory napětím 50, 100, 250 , 500 a 1000 V. Kompletní test proudových chráničů A, AC. Impedance ochranné smyčky. Měření napětí a kmitočtu. Měření malých odporů, odporu ochranného vodiče proudem 200 mA. Určení sledu fází.
Rozhraní RS 232, USB.
Doprodej přístroje, náhrada MI 3125BT
23 100
INFO
Telaris ProInstal 100
Amprobe Tester elektrických instalací vyhovující normě EN 61557. Izolační odpory napětím 100, 250 , 500 a 1000 V. Kompletní test proudových chráničů A, AC. Impedance ochranné smyčky. Měření napětí a kmitočtu. Měření malých odporů, odporu ochranného vodiče proudem 200 mA. Určení sledu fází.
Vnitřní paměť na 100 měření, rozhraní  232, USB.
20 120
 
INFO
MI 3110
Eurotest IM
Metrel Revizní přístroj určení k testování IT síti v průmyslu (přenosné generátory), armádě (vozidla a generátory), stavebnictví a ve zdravotnictví.
EN 61557 (část 1 - 7, 10), část 8, 9 testování IT sítí. EN 60364
25 200
 
INFO
MPI 506
Sonel Sdružený revizní přístroj vyhovující normě EN 61557. Izolační odpory napětím 100, 250, 500, V do 600 MOhm. Kompletní test proudových chráničů (AC, A), Imax (RCD) 15mA. Skutečná impedance ochranné smyčky 180 až 460 V, vnitřní odpor sítě. Přechodové odpory proudem 200 mA. Určení sledu fází. Vnitřní paměť na 990 měření, rozhraní USB. Software Sonel umožňuje přenos naměřených hodnot. Hmotnost 2,2 kg. tel.
 
Nabídka revizních přístrojů Megger bude zaslána na vyžádání
 
AMT měřicí technika - certifikace dle EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005, EN ISO 45001:2018