Tester elektrických instalací
Metrel MI 3102 BT
měření instalací dle ČSN EN 61557
Auto Sequence v TT, TN a IT sítí
měření izolačních odporů
měření impedance smyčky
měření proudových chráničů
měření zemních odporů (sondy + kleště)
prvotní kalibrace u výrobce
 

 

MI3102HBT.jpg, 13kB

 • ČSN EN 61557
 • měření izolačních odporů od 50 V do 1 kV
 • měření impedance smyčky Z s bez vybavení chrániče
 • měření vnitřního odporu sítě Z I
 • výpočet zkratového proudu Ik
 • určení odporu uzemnění
 • výpočet R, X složek impedance smyčky
   
 • měření zemních odporů sondami a kleštěmí
 • Wennerova metoda
 • kompenzace vlivu rušivých napětí
   
 • testování proudových chráničů A, AC, F, B, B+
 • měření bez vybavení a s vybavením chrániče
   
 • měření malých odporů proudem 200mA
 • kontrola ochranného vodiče a zapojení zásuvky
 • měření napětí a kmitočtu
 • Cena bez DPH: 35 200 Kč

Technické údaje
Bližší technické informace
Software Euro Link PRO