Záznamník impulsů EASYlog 40IMP
záznam impulsů
pasivní izolovaný spínací kontakt: EASYlog 40IMP/S
TTL signál: EASYlog 40IMP/T
vnitřní paměť
LC displej
EASY40K.jpg (4Kb)
  • čítání vstupních impulsů
  • nastavení záznamu - vzorkování: 2 sekundy až 5 hodin
  • kapacita paměti: 48 000 hodnot
  • START: záznamu z počítače nebo externím klíčem
  • EBW: hardware pro připojení záznamníku k počítači
  • GSOFT 40K: software pro přenos hodnot do počítače
  • Cena bez DPH: 6 440 Kč


Záznamník EASYlog 40IMP uchovává ve vnitřní paměti příchozí impulsy. Vstupní signál může být jak pasivní izolovaný kontakt (EASYlog 40IMP/S: spínací kontakt připojený kabelem), tak standardní TTL vstup (EASYlog 40IMP/T: TTL vstup připojený kabelem).

Kapacita paměti je 48 000 hodnot.


Přístroj má zabudované komunikační rozhraní (3 pólový konektor). K počítači se připojuje pomocí modulu EBW (volba RS 232 nebo USB rozhraní).


Software GSOFT 40K je určen k přenosu hodnot ze záznamníku do počítače. Software umožňuje určení času spuštění měření záznamníkem, nastavení intervalu odběru vzorků, ukončení měření, volbu při plné paměti (ukončení měření nebo opětovné přepsání naměřených hodnot) apod.

Software zaznamenává hodnoty jak ve formě tabulky, tak graficky.

Začátek měření lze nastavit jak softwarově z počítače (nastavení času v počítači) nebo softwarově a hardwarově (nastavení času v počítači jako v prvním případě a další podmínkou, která je dána přítomností externího signálu z modulu ESK1 - externí startovací klíč).

Software pracuje v českém, německém a anglickém prostředí.


Životnost napájecí baterie je 6 roků, podle požadavku může být vložena baterie s životností dvojnásobnou.

 

Technické údaje
Zobrazení3 1/2 digit, LCD
 
Impulsní signál
Signál na vstupu
pouze jeden
pasivní kontakt
TTL úroveň
Rozlišení1 impuls
Měřicí rozsah0 až 30 000 impusů
Paměť 48 000 hodnot
 
Upevnění pomocí GWH40K
GWH40K.jpg (4Kb)
 
Napájecí napětí 9V baterie
Rozměry48,5 x 48,5 x 35,5mm
Snímačprůměr 7mm, délka 30mm
Hmotnost 135g
 
Software GSOFT 40K
GSOFT40K.jpg (4Kb)
 
Vybrané příslušenství
Příslušenstvínení v základní ceně
Hardware EBW (RS 232 nebo USB)
Software GSOFT 40K
Kabel EBSK 01
Startovací klíčESK 1 externí spouštění záznamu
Jednoduché upevnění GWH 10 upevnění na stěnu
Upevnění se zámkem GWH 40K upevnění na stěnu
Bližší technické informace