Měřicí systém GMH 3710 / SET 1
přesnost systému 0,1 °C

optimalizovaný měřicí rozsah -20 až +70 °C

měřicí sytém GMH 3710 / SET 1 zahrnuje:
teploměr GMH 3710
teplotní snímač GTF 401 (Pt100, 4 vodič)
transportní kufřík GKK
kalibrační protokol od výrobce
tři kalibrační body (-20 / 0 / +70 °C)

GMH3750SET.jpg (4Kb)


Kalibrovaný měřicí systém (teploměr GMH 3710 + teplotní snímač GTF 401) je sestaven, s ohleden na nejvyšší možnou přesnost, přímo ve výrobním závodě.

Optimalizovaný měřicí systém obsahuje: teploměr GMH 3710, teplotní snímač GTF 401, transportní kufřík GKK a kalibrační protokol od výrobce (Německo).

Bližší technické
informace
GMH 3710
 
Teplotní snímač snímače "Pt 100"